Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 46. ročníka SOČ (2023/2024)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2023/2024

Postupový kľúč 46. ročníka SOČ (2023/2024) a organizačné pokyny

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

OHK na krajské kolo SOČ - Prešovký kraj

V prílohe nájdete: OHK

OHK

Výsledky krajského kola SOČ 2024

V prílohe nájdete: Výsledky kr. kola SOČ

Výsledky

Návod - nová e-prihláška soč 2024

V prílohe nájdete: Návod - e-prihláška

Návod

Zloženie KK SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 18.04.2024