Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok - nový

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Postupový kľúč 40. ročníka SOČ (2017/2018)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Poradie súťažiacich na krajskej prehliadke SOČ 2018 na SPŠE Prešov

V prílohe nájdete: Výsledky súťaženia na krajskom kole SOČ 2018

Výsledky

Poradie súťažiacich na celoštátnej prehliadke SOČ 2018 ŽILINA

V prílohe nájdete: Výsledky súťaženia na celoštátnom kole SOČ 2018

Výsledky celoštátnej prehliadky SOČ

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 25.6.2018