Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 43. ročníka SOČ (2020/2021)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2020/2021

Postupový kľúč 43. ročníka SOČ (2020/2021)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Zloženie KK SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

Organizačno - technické pokyny pre 43.ročník SOČ dištančnou formou

V prílohe nájdete: Organizačno - technicke pokyny

OTP

Zoznam prihlásených škôl do 43.ročníka SOČ

V prílohe nájdete: Zoznam škôl prihlásených do 43.ročníka súťaže SOČ

Zoznam prihlásených škôl

Manuál pre online organizovanie 43.ročníka SOČ

V prílohe nájdete: Manuál online organizovania 43.ročníka súťaže SOČ

Manuál organizovania súťaže

Štartovacia listina krajského kola SOČ (PSK)

V prílohe nájdete: Štartovaciu listinu na krajské kolo SOČ

Štartovacia listina

OHK krajského kola SOČ (PSK)

V prílohe nájdete: OHK na krajské kolo SOČ

OHK

Výsledková listina z krajského kola SOČ (PSK)

V prílohe nájdete: Výsledky krajské kolo SOČ

Výsledková listina

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 29.03.2021