Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 43. ročníka SOČ (2020/2021)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2020/2021

Postupový kľúč 43. ročníka SOČ (2020/2021)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Zloženie KK SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

Organizačno - technické pokyny pre 43.ročník SOČ dištančnou formou

V prílohe nájdete: Organizačno - technicke pokyny

OTP

Prihláška školy do súťaže soč

V prílohe nájdete: Prihlášku školy do súťaže soč

Prihláška na stiahnutie

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 10.01.2021