Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok - nový

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 40. ročníka SOČ (2017/2018)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2017/2018

Postupový kľúč 40. ročníka SOČ (2017/2018)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Prihláška školy do 40. ročníka SOČ (2017/2018)

V prílohe nájdete: Prihlášku školy do súťaže SOČ

Prihláška školy

Závery zo stretnutia metodikov SOČ 15.11.2017

V prílohe nájdete: Prezentáciu zo stretnutia metodikov SOČ

Prezentácia

Krajská komisia SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

Návratka o zapojenosti školy do 40.ročníka SOC (2017/2018)

V prílohe nájdete: Návratku o zapojenosti školy

Návratka

Odpovede na často kladené otázky o SOČ

V prílohe nájdete: Informácie o možnosti napísať otázky o SOČ

Otázky o SOČ

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 15.2.2018