Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 41. ročníka SOČ (2018/2019)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2018/2019

Postupový kľúč 41. ročníka SOČ (2018/2019)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Prihláška školy do 41. ročníka SOČ (2018/2019)

V prílohe nájdete: Prihlášku školy do súťaže SOČ

Prihláška školy

Zloženie KK SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 2.1.2019